KOTLÍKOVÉ DOTACE

„PŘESTAŇTE SMRADIT SOBĚ I SVÉMU OKOLÍ“


DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ

Stát spustí v roce 2019 poslední vlnu kotlíkových dotací, rozdělí přes 3 miliardy  

Ministerstvo životního prostředí po Novém roce spouští třetí a finální vlnu takzvaných kotlíkových dotací. Z peněz Evropské unie na ni pošle tři miliardy korun. „Plánujeme za ně vyměnit 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Dominika Pospíšilová.

Dotační program skončí v roce 2020. A od roku 2022 budou neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy úplně zakázány. Kolik domácností takový kotel stále má, lze jenom odhadovat.

 

2017 – Moravskoslezský kraj vyhlásil druhé kolo dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“  – 

2015 – Moravskoslezský kraj vyhlásil první kolo dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

Základní informace a podmínky pro získání dotace na výměnu kotle jsou uvedeny na stránkách SFŽP v sekci KOTLÍKOVÉ DOTACE.

Podmínky pro poskytování dotací
Podpora ve formě dotací fyzickým osobám na realizaci dílčího projektu bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OP ŽP“), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
– kotel na pevná paliva
– tepelné čerpadlo
– plynový kondenzační kotel

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu registrovaných výrobků, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách kotlíkové dotace.

 

 

 AKTUÁLNÍ STAV ŽÁDOSTÍ:

 

Vyčerpání alokace ve druhém kole kotlíkových dotací

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE

Dne 16.10.2018 byla přijata žádost o kotlíkovou dotaci s pořadovým číslem 10.000 a příjem žádostí byl tímto ukončen.

Finanční prostředky jsou již vyčerpány.

Detaily zde