Plošné kolektory

INSTALACE PLOŠNÉHO KOLEKTORU VE VLASTNÍ ZAHRADĚ JE TECHNICKY I EKONOMICKY NEJLEPŠÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA 

 

Tento typ kolektoru je investičně nejméně náročný. K získání povolení výstavby by mělo většinou stačit ohlášení stavebnímu úřadu a čestné prohlášení vlastníka pozemku k situaci inženýrských sítí. Doporučujeme však po zkušenostech s některými úředníky vždy navštívit příslušný stavební úřad a nechat si písemně potvrdit požadavky úřadu. Úroveň znalostí úředníků bývá velmi nízká, což pak vede k až absurditám, kdy úřad po investorovi požaduje nesmyslné doklady. Pro pokládku plošného kolektoru je nutná dostatečně velká plocha pozemku. Rozměrové nároky na plochu jsou dány hlavně výkonem tepelného čerpadla a typem kolektoru.

 

S NAŠIMI ZKUŠENOSTMI A ŠVÝCARSKÝMI TRUBKAMI BUDE VAŠE ZAHRADA TOPIT I VZKVÉTAT

 Pří návrhu plošného kolektoru vycházíme vždy z místních podmínek, ze znalosti podloží, z požadavků na technologii tepelného čerpadla a dle těchto parametrů pak volíme nejvhodnější typ kolektoru pro jeho pokládku. Jsme schopni realizovat plošné kolektory na poloviční ploše, než konkurenční firmy. To umožňuje instalovat zemní čerpadla i na malých pozemcích. Jako první firma v české republice jsme začali kombinovat zkušenosti z jednotlivých evropských zemí a máme již více jak 5 let zkušenosti se speciálními typy kolektorů a švýcarského patentu potrubí. Tak jsme např. investorovi zachránili před pokácením švestkový sad, místo 700m2 stačila poloviční plocha pro kolektor.