KOTLÍKOVÉ DOTACE

hotenergy tepelné čerpadlo

“PŘESTAŇTE SMRADIT SOBĚ I SVÉMU OKOLÍ”


DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ

Dne 13.5.2019 v 10:00 byl zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci v moravskoslezském kraji. Bylo připraveno půl miliardy pro první skupinu uchazečů. Celkem se má v dotaci proinvestovat 1,5 mld Kč.  A jak to dopadlo?

Díky raketovému nástupu přihlašovaných byla ona půlmiliarda za 54 vteřin vyčerpána!

Stát spustil dne 10.4.2019  poslední vlnu kotlíkových dotací, rozdělí přes 3 miliardy  

Ministerstvo životního prostředí po Novém roce spouští třetí a finální vlnu takzvaných kotlíkových dotací. Z peněz Evropské unie na ni pošle tři miliardy korun. „Plánujeme za ně vyměnit 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Dominika Pospíšilová.

Dotační program skončí v roce 2020. A od roku 2022 budou neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy úplně zakázány. Kolik domácností takový kotel stále má, lze jenom odhadovat.

 

10.4.2019 BYLA VYHLÁŠENA III VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ PRO MSK

2017 – Moravskoslezský kraj vyhlásil druhé kolo dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“  – 

2015 – Moravskoslezský kraj vyhlásil první kolo dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

Základní informace a podmínky pro získání dotace na výměnu kotle jsou uvedeny na stránkách SFŽP v sekci KOTLÍKOVÉ DOTACE.

Podmínky pro poskytování dotací:
Podpora ve formě dotací fyzickým osobám na realizaci dílčího projektu bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OP ŽP“), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
– kotel na pevná paliva
– tepelné čerpadlo
– plynový kondenzační kotel

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu registrovaných výrobků, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách kotlíkové dotace.

 

 

 AKTUÁLNÍ STAV ŽÁDOSTÍ:

 

Veškeré detaily k třetí vlně kotlíkových dotací v moravskoslezském kraji najdete na těchto stránkách

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE BUDE DNE 13.5. OD 10:00 HODIN

 

Detaily zde