O úsporách

hotenergy tepelné čerpadlo

Tepelným čerpadlem lze dosáhnout až trojí úsporu:
1 – díky jeho fyzikálnímu principu funkce tepelného čerpadla
2 – díky dvojí sazbě na elektřinu, která v ČR platí
3 – díky státní dotaci v programu NZÚ

ad 1: 
zjednodušeně lze říci, že má – li tepelné čerpadlo vyrobit 100% tepelné energie potřebuje pouze 30% elektrické energie dodané ze sítě pro svou činnost. Tedy pro dům s tepelnou ztrátou 10 kW potřebuje tepelné čerpadlo necelé 3kW elektřiny ze sítě.. Jenže naše energetické společnosti mají ještě i sazby za distribuci, za jistič atd., takže v konečném efektu je dosažená úspora proti stejnému domu vytápěnému plynovým kotlem asi 50% ročních nákladů.
K jednoduchému výpočtu předpokládané úspory provozních nákladů vašeho domu dospějete i tak, že sečtete náklady na plyn a elektřinu a výsledek vydělíte dvěma.

ad 2:
druhá úspora v domě, který je vytápěn tepelným čerpadlem vzniká díky nižší sazbě na elektrickou energii, která je pro RD 22 hodin denně pro celý dům. To znamená, že veškeré spotřebiče se vesměs používají s polovičními náklady.

Příklad:
RD vytápěný plynem                                                                     RD vytápěný tepelným čerpadlem
měsíčně plyn               3 000 Kč                                                     měsíčně elektřina            2 000 Kč
měsíčně elektřina        1 000 Kč                                                     úspora 2000 Kč/měsic
energie celkem            4 000 Kč                                                     úspora 12×2000 = 24 000 Kč/rok

Dnes má běžný dům s plochou kolem 200 m2 vytápěné plochy s plynovým kotlem celkové roční náklady asi 50 000 Kč.
S tepelným čerpadlem jsou roční náklady stejného domu v ceně kolem 20-25 000 Kč. Navíc máme z praxe potvrzeno, že v domě, kde topili plynovým kotlem se po jeho náhradě tepelným čerpadlem zvedla vnitřní teplota o 1-3oC.

Odhadujeme, že za životnost tepelného čerpadla, která je asi 20 let lze ušetřit kolem jednoho milionu korun

ad 3:

pokud patříte mezi skupinu obyvatel ČR, kteří mohou žádat o dotaci v programu NZÚ, pak jednorázovou dotací získáte až 100 000 Kč na tepelné čerpadlo země/voda…