Možnost použití

Tepelná čerpadla využívají ke své činnosti v podstatě neomezený zdroj energie z vnějšího prostředí – ze země, z vody a ze vzduchu. Tato tepelná energie je k dispozici zcela zdarma,  tedy šetří provozní náklady na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Provozem tepelných čerpadel nevznikají žádné emise do ovzduší. Jedná se tedy o ekologický zdroj tepla, který ke své práci potřebuje pouze 20-25% energie na příkonu kompresoru pro vyrobení 100% požadované tepelné energie na výstupu. To znamená, že z 1 kW elektrické energie se získá až 5 kW tepelné energie. Jedná se tedy o velmi efektivní a úsporný zdroj tepla. 

Tepelná čerpadla se uplatňují v široké škále staveb ať už se jedná o pasivní rodinné domy, nebo školy, obecní úřady, sportovní haly atd.. Je vždy jen na investorovi, zda zvolí tento ekonomicky výhodný zdroj.

Zde uvádíme pro ilustraci několik příkladů našich instalací..

 

RODINNÉ DOMY

Jako příklad uvádíme novostavbu bungalovu, kde tepelná ztráta domu je 5,2 kW, vytápěná plocha 120ma celkové roční náklady domu činí 18000 Kč.

Návratnost investice ve srovnání s plynovou kotelnou byla u této stavby do šesti let.

Zde se jedná o instalaci země/voda s plošným kolektorem, uloženým v zahradě. Na fotografii je kolektor pod povrchem vpravo od fontány

 
 
 
 

 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Tato budova je navržena v pasivním standardu, vytápěna a chlazena tepelným čerpadlem Vaillant VWS 220/3 o výkonu 22 kW, primární okruh je veden v energopilotách. 

Jedná se o šestipodlažní, nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 15,92 x 23,97 m, navržený jako monolitický železobetonový skelet s dozdívkami (z důvodů akustických) obvodového pláště a prostor technického a sociálního zázemí vápenopískovými cihlami. Budovu jsme projektovali a následně prováděli montáž zdroje tepla.

 

 SPORTOVNÍ HALY 

Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.
Zajímavým prvkem je vytápění pomocí tepelných čerpadel o výkonu 430 kW s využitím geotermální energie. Současně tepelná čerpadla dodávají teplo pro ohřev bazénové vody v městském koupališti, nacházejícím se v sousedství haly.