Rekuperace – řízená ventilace

hotenergy tepelné čerpadlo

ŘÍZENÁ VENTILACE – VĚTRÁNÍ BEZ OKEN! VĚTRÁNÍ BEZE ZTRÁT!

Zatímco v běžném domě dochází k neřízené výměně vzduchu různými netěsnostmi, otvíráním oken a dveří, s použitím rekuperační jednotky  odcházející teplo zužitkujete.

Větrání otevřeným oknem je u nás zatím nejobvyklejším způsobem výměny vzduchu v místnostech. Tento způsob se však příliš neosvědčuje tropických vedrech, kdy se vám otevřenými okny hrne do domu horký vzduch z venčí. V zimě zase vede nedisciplinované větrání otevřenými okny ke značným únikům drahého tepla. Větrat tímto způsobem nebude je energeticky i ekonomicky nevýhodné. Energie, potřebná pro dohřev větracího vzduchu, což může u dnešních moderních konstrukcí rodinných domů znamenat i 40 % ročních nákladů na vytápění. 

Jestliže na jedné straně stavíme moderní, dokonale zateplené domy, abychom ušetřili co nejvíce tepelné energie, na straně druhé bychom měli zabezpečit odpovídající výměnu vzduchu. V nevětraných objektech dochází ke koncentraci oxidu uhličitého, přidává se vnitřní vlhkost, pachy… To vede k tvorbě plísní, a navíc vlhké prostředí svědčí roztočům. Čtyřčlenná rodina vyprodukuje v průměru 14 litrů vzdušné vlhkosti za jeden den. Větráme-li otevřeným oknem, do domu se dostávají prach a pyly, vzniká průvan nebo jsou teploty nerovnoměrně rozložené. Za své bere tepelná pohoda, klid je narušen hlukem z ulice, nehledě na nebezpečí vloupání… Přitom lze větrat, aniž bychom otevřeli okno. Větrat řízeně s rekuperací!

Tepelná ztráta domu je složena ze dvou částí:

– tepelná ztráta prostupem  

– tepelná ztráta větráním

Čím lépe je dům postaven, tím nižší je tepelná ztráta prostupem, ale současně tím větší podíl má tepelná ztráta větráním. A úkolem rekuperace je vrátit teplo, které by větráním uniklo do ovzduší zpět do domu.

Základní dělení systémů rekuperace:

  • centrální – u tohoto systému je přiváděný i odtahovaný vzduch veden z jednoho místa – od rekuperační jednotky – vzduchovým potrubím do jednotlivých místností a zpět do jednotky. Používá se hlavně u novostaveb, kde zajišťuje rovnoměrné větrání celého domu a současně je celý dům chráněn proti pylům a prachu. Centrální jednotky navíc umožňují i dohřev vzduchu v mrazivých dnech.
  • decentrální – tento systém lze instalovat kdykoliv a každá větraná místnost má svou samostatnou vzduchovou jednotku. Tyto jednotky ale nemají možnost dohřevu vzduchu a v extremních mrazech le vhodné je vypnout

Mějte na paměti, že rekuperace není instalována kvůli úsporám na vytápění, ale kvůli zdravému prostředí v domě!