O kompresorech

KOMPRESOR = SRDCE TEPELNÉHO ČERPADLA

Kompresor tvoří nejdůležitější část tepelného čerpadla.
Na jeho výkonu závisí ekonomika provozu a je také nejnákladnější součástí tepelného čerpadla.

 

TEPELNÉ ČERPADLO S PÍSTOVÝM KOMPRESOREM

Jak funguje klasický kompresor? Píst pohybující se ve válci stlačuje plyn a ten odchází z válce otevřeným výfukovým ventilem – jednoduché. Po dosažení horní polohy se výfukový ventil uzavře a otevře se sací. Stejný princip jako u spalovacích motorů, jen s tím rozdílem, že ventily bývají zabroušené, a že se otvírají a zavírají pouze tlakem plynu.
Kompresory mají pro dosažení co nejvyšší účinnosti co nejmenší tzv. hluché prostory mezi pístem v horní poloze a válcem. Tyto kompresory pro tepelná čerpadla se v uzavřeném provedení, kdy je motor ve společné nádobě s kompresorem, vyrábí jako jednoválcové, pro vyšší výkony až osmiválcové. Otevřené provedení se odlišuje tím, že pohon je vně a zřizuje ho elektromotor nebo jiný zdroj mechanické energie.
Tato čerpadla jsou levnější, hlučnější a mají horší topný faktor. Jejich životnost taky není závratná, zřídkakdy vydrží dobu provozu větší než 15 let.

 

TEPELNÉ ČERPADLO S ROTAČNÍM KOMPRESOREM

Opět neslavný topný faktor tomuto typu levnějších kompresorů příliš nepomáhá v tom, aby se užívalo častěji, jeho životnost je na stejné úrovni jako u předcházejícího typu. Jak tedy pracuje rotační kompresor? Píst tvoří válcové těleso, které se pohybuje po vnitřním obvodu válcové komory. Pohyblivá přepážka odděluje sací a výtlačnou část komory. Tento kompresor má menší účinnost, než pístový.

 

TEPELNÉ ČERPADLO S KOMPRESOREM TYPU SCROLL (spirálový)

V současnosti nejpoužívanější a nejlepší typ kompresoru. I přes svou vyšší cenu dosahuje nejlepších výsledků v topném faktoru. Použití těchto kompresorů s nízkoteplotními chladivy pak umožňuje řešit tepelná čerpadla odebírající teplo ze země nebo ze vzduchu. Nejlepší kompresory mají dnes v provedení tepelného čerpadla typ země-voda topné faktory kolem 5. Použitá chladiva jsou přitom ekologicky zcela nezávadná, to znamená, že nenarušují ozónovou vrstvu Země.

 

TEPELNÉ ČERPADLO S DVOJITÝM ROTAČNÍM KOMPRESOREM

Dvojitý rotační kompresor je znám od osmdesátých let minulého století. Kompresor je tvořen dvěma pevnými komorami. V každé z nich se otáčí excentrická vačka, která stlačuje chladivo ve spolupráci pohyblivou komorovou přepážkou. Obě vačky jsou uloženy v protilehlých polohách na jedné společné hřídeli tak, aby bylo zajištěno vyrovnání namáhání hřídele a ložisek rotoru. Výhodou této konstrukce je velmi malé mechanické namáhání. Menší je proto i potřeba mazání při nízkých otáčkách. Kompresory jsou kompaktní, mají malé vibrace, jejich provoz je velmi tichý a pracují s vysokou účinností. Otáčky kompresoru je možné plynule řídit frekvenčním měničem. Otáčky jsou úměrné výkonu kompresoru, proto je možné výkon plynule regulovat v rozmezí 20 až 100 %.