O principu

PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA JE POPSÁN CARNOTOVÝM CYKLEM

Carnotův cyklus označuje vratný kruhový děj ideálního tepelného stroje, který se skládá ze dvou izotermických a dvou adiabatických dějů. Teoreticky jej poprvé popsal Nicolas Léonard Sadi Carnot, po němž je pojmenován. Popis najdete zde

 

PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA:

1. Chladivo je přiváděno v kapalném (podchlazeném) stavu do tzv. výparníku. Zde dojde k jeho ohřátí od okolního vzduchu, geotermální energie nebo vody. Při této fázi dojde přeměně z kapalného do plynného skupenství.

2. Chladící médium, které s sebou nese získanou tepelnou energii je nadále v plynném skupenství nasáto většinou el. poháněným kompresorem. Zde je následně chladící médium stlačeno na vysoký tlak, čímž dojde k dalšímu zvýšení jeho teploty.

3. Takto získaná tepelná energie je prostřednictvím tzv. kondenzátoru (výměníku) předána do topného systému. Tím dochází ke snížení teploty chladiva a jeho následné kondenzaci – zkapalnění.

4. Chladicí médium, které se nyní nachází opět v kapalném stavu, ztrácí v expanzním ventilu tolik tlaku a teploty, že teplotní hladina chladicího média opět klesne (podchladí) pod teplotu zdroje tepla.

 

ZÁKLADNÍMI SOUČÁSTMI KAŽDÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA JSOU:

  • kompresor s pohonnou jednotkou – zajišťuje oběh teplonosné látky ve vnitřním okruhu TČ,
  • expanzní ventil – zajišťuje, aby se zkapalněné chladivo o vyšším tlaku převedlo do výparníku a při nižším tlaku vypařilo,
  • výparník – výměník tepla, kde se předává získané teplo z nízkopotenciálního zdroje do chladícího média,
  • kondenzátor – výměník tepla, kde se přijímá získané teplo z chladícího média,
  • filtr,
  • regulační prvky s elektroinstalací,
  • náplně chladiva.

 

ROZHODLI JSTE SE KOUPIT SI TEPELNÉ ČERPADLO?

K tepelnému čerpadlu lze přistoupit podobně jako např. k osobnímu autu. U něj nás zajímá cena, tvar karoserie, výkon motoru, spotřeba, zrychlení, barva..

Je velmi málo lidí, kteří znají detailně konstrukci motoru, automatické převodovky a přesto kupují auto a jezdí.

K čemu Vím jsou informace o principu funkce, konstrukci kompresoru, výměníků, elektronicky řízených expanzních ventilech a dalších konstrukčních prvcích “schovaných” v tepelném čerpadle ?

Zajímejte se při koupi tepelného čerpadla o cenu, o topný faktor, o záruku, o značku. Věřte, že ostatní detaily k spokojenému užívání nepotřebujete. Pokud máte dobrého dodavatele (montážní firmu) a značku, pak Vaše tepelné čerpadlo bude spokojeně vrnět v technické místnosti, vy budete mít doma teplo a nemusíte si zatěžovat hlavu s poučkami o Carnotově cyklu, adiabatické křivce apod..