Plošné kolektory

hotenergy tepelné čerpadlo

INSTALACE PLOŠNÉHO KOLEKTORU VE VLASTNÍ ZAHRADĚ JE TECHNICKY I EKONOMICKY NEJLEPŠÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA 

Tento typ kolektoru je investičně nejméně náročný. K získání povolení výstavby by mělo většinou stačit ohlášení stavebnímu úřadu a čestné prohlášení vlastníka pozemku k situaci inženýrských sítí. Doporučujeme však po zkušenostech s některými úředníky vždy navštívit příslušný stavební úřad a nechat si písemně potvrdit požadavky úřadu. Úroveň znalostí úředníků bývá velmi nízká, což pak vede k až absurditám, kdy úřad po investorovi požaduje nesmyslné doklady. Pro pokládku plošného kolektoru je nutná dostatečně velká plocha pozemku. Rozměrové nároky na plochu jsou dány hlavně výkonem tepelného čerpadla a typem kolektoru.

S NAŠIMI ZKUŠENOSTMI A ŠVÝCARSKÝMI TRUBKAMI BUDE VAŠE ZAHRADA TOPIT I VZKVÉTAT

 Při návrhu plošného kolektoru vycházíme vždy z místních podmínek, ze znalosti podloží, z požadavků na technologii tepelného čerpadla a dle těchto parametrů pak volíme nejvhodnější typ kolektoru pro jeho pokládku. Umíme navrhnout a položit plošné kolektory na menší ploše, než konkurenční firmy. To umožňuje instalovat zemní čerpadla i na malých pozemcích. Jako první firma v české republice jsme začali kombinovat zkušenosti z jednotlivých evropských zemí a máme již více jak 5 let zkušenosti se speciálními typy kolektorů a švýcarského patentu potrubí. Tak jsme např. investorovi zachránili před pokácením švestkový sad, místo 700m2 stačila poloviční plocha pro kolektor.

PŘI VÝBĚRU TEPELNÉHO ČERPADLA NEJDŘÍVE ZVAŽTE MOŽNOST POLOŽIT KOLEKTOR DO ZAHRADY

Tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem má tyto výhody:

  • vyšší účinnost
  • delší životnost
  • vyšší provozní spolehlivost
  • nižší provozní náklady

Nevýhodou je vyšší cena o náklady a materiál na pokládku kolektoru. 

PŘI VÝBĚRU TEPELNÉHO ČERPADLA NEJDŘÍVE ZVAŽTE MOŽNOST POLOŽIT KOLEKTOR DO ZAHRADY

Je mnoho způsobů pokládky plošných kolektorů, každý způsob má svá specifika a podmínky pokládky. ..

text aktualizujeme, prosíme o strpení